Grafisk Formidling

Grafisk Formidling AS ble startet i Bergen i 2004 og har som visjon
å være en foretrukket formidler av grafiske tjenester til våre kunder. Samtidig ønsker vi å fremstå som en attraktiv
samarbeidspartner ovenfor våre leverandører.

Grafisk Formidling kvalitetssikrer alle ledd av produksjonsprosessen slik at våre kunder får levert sitt produkt til avtalt tid og sted.

Firmaet har en liten administrasjon og våre medarbeidere har over 20 års erfaring fra grafisk bransje. Vi kan tilby våre kunder følgende tjenester:

- Trygghet i produksjonsprosessen
- Personlig oppfølgning
- Valg av rette leverandører basert på produksjonstype
- Konkurransedyktige priser
- Levering til avtalt tid
- God kvalitet på sluttprodukt

Ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon.

Grafisk Formidling AS
Helge Søraas:E: helge@grafiskformidling.no T: 9009 7003